Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА/ДОГОВІР

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://homepharma.shop/.

Цей договір, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Покупців.

Оформлення замовлення, буде вважатись дією, направленою на прийняття всіх  без виключення умов публічної оферти (акцепт) відповідно до умов ст.642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до укладання договору  на умовах викладених нижче по тексту, а також ознайомлення з положення Політики конфіденційності та надання згоди на обробку персональних даних.

Політика  конфіденційності регулює особливості обробки Продавцем персональних даних Покупців. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

ФОП Авраменко Євген Дмитрович РНОКПП 2964902275,  (далі – Продавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Покупцю), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про купівлю-продаж (далі – Договір) на наступних умовах:

1. Визначення основних термінів

Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом  (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

Акцепт - надання Покупцем повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення договору купівлі-продажу Товару без складання (підписання) письмового примірника договору.

Товар–  об'єкт угоди сторін – товар, що був  обраний  Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у «Кошик», або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

ПродавецьФОП Авраменко Євген Дмитрович - РНОКПП 2964902275,  фізична особа - підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 49124, м. Дніпро, вул. Семафорна, 50/41.

Веб-сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором  домену за мережевою адресою: https://homepharma.shop

Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://homepharma.shop, де представлені товари, запропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки Товару Покупцю.

Продаж Товару через інтернет-магазин – продаж Товару на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару, що міститься в каталозі інтернет-магазину, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром при укладанні такого договору.

Замовлення – оформлений на веб-сайті запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою обраного ним Товару.

Пропозиція – інформація, розміщена на веб-сайті про конкретний Товар, який може бути придбаним Покупцем. Пропозиція включає в себе: інформацію про Товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Покупцем. Умови пропозиції визначаються Продавцем.

Обліковий запис – розділ веб-сайту, доступ до якого має Покупець, що авторизувався за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (логін, пароль).

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю обраний ним Товар згідно Замовлення в Інтернет-магазині Продавця, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Перелік Товару, який пропонується Продавцем, розміщений на веб-сайті https://homepharma.shop.

2.3. При замовлені Товару, що є дієтичною добавкою, Покупець розуміє, що дієтична добавка  не є лікарським засобом  та не має лікувального ефекту. До укладення договору (акцепту) Покупцю рекомендується  проконсультуватися з лікарем стосовно можливості застосування тієї чи іншої дієтичної добавки з врахуванням анамнезу Покупця, в т.ч.: при наявності алергії, діабету, ниркової недостатності, інших захворювань, вагітності та інше.

2.4. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації  його на веб-сайті.

3. Порядок укладення договору

3.1. Повним і беззастережним прийняттям даної публічної оферти (акцепт), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу  на запропонованих умовах є оформлення Покупцем замовлення на веб-сайті та отримання  підтвердження Замовлення.  

Укладаючи Договір купівлі-продажу шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує, що він:

  • ознайомлений і згоден з умовами запропонованої публічної оферти;
  • дає  дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»   протягом  строку дії договору купівлі-продажу, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії;
  • повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних: персональні дані передаються продавцю з метою обробки замовлень на придбання Товару, отримання інформації про замовлення, виконання Продавцем умов договору, надсилання телекомунікаційними засобами зв`язку (електронною поштою, мобільним зв`язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції та будь-яку іншу інформацію, що розміщується на веб-сайті. Для цілей, передбачених цим пунктом Продавець має право направляти  листи, повідомлення та матеріали на електронну адресу Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на контактний номер Покупця;
  • надає згоду на обробку персональних даних та надає дозвіл на передачу Продавцем (без будь-яких додаткових повідомлень покупця) персональних даних третім особам  з метою виконання Продавцем  Замовлення  Покупця.

3.2. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. Оформлення замовлення

4.1 Покупець самостійно оформлює  замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика» або «Купити»,  на сторінці оформлення замовлення.

4.2. Мінімальна вартість замовлення повинна складати не менше ніж 200 (двісті) грн 00 коп.

4.3. При оформленні замовлення Покупець надає Продавцю  інформацію, необхідну для виконання замовлення, в т.ч.:

  • Прізвище, ім`я, по-батькові Покупця;
  • контактний номер телефону
  • адреса електронної пошти;
  • обраний спосіб оплати
  • адреса, за якою буде здійснена доставка Товару/ або номер відділення Нової пошти;
  • ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

 4.4. В формі «Кошик» зазначаються найменування, кількість, артикул, ціна обраної позиції Товару.

 4.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

Продавець має право відмовитись від виконання замовлення, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.6. У випадку, якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання такої інформації Продавець не несе відповідальності за невиконання замовлення Покупця.

4.7. Надсилаючи Замовлення з веб-сайту, Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про замовлений ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

5. Ціна договору, порядок та умови оплати

5.1. Ціна кожної позиції Товару визначається  Продавцем та зазначається на веб-сайті в розділі «Каталог  товарів».

Ціна замовлення визначається шляхом  додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну будь-якої позиції Товару. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов`язується проінформувати Покупця про таку зміну. При цьому, вартість оплаченого Товару Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку

5.3. Покупець має право підтвердити або анулювати  замовлення на придбання Товару, якщо зміна ціни відбулась після оформлення замовлення.

5.4. Розрахунки за Товар здійснюються покупцем в національній валюті України у спосіб, який на власний розсуд обирає  Покупець на веб-сайті в розділі «Оплата і доставка»:

- миттєво платіжною карткою;

- післясплата (накладний  платіж).

5.5. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

 У разі оформлення та доставки Товару з «післясплатою»  комісію за накладний платіж оплачується  Покупцем.

5.6. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

5.6.1 При замовленні Товару на суму від 1000 (одна тисяча) грн  00 коп. та більше доставка на склад поштово-логістичної компанії здійснюється БЕЗКОШТОВНО.

5.6.2. При замовленні Товару на суму від 2000 (дві тисячі) грн 00 коп. кур’єрська доставка здійснюється БЕЗКОШТОВНО.

5.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту отримання  Продавцем  коштів.

5.8. Після отримання коштів, Продавець направляє фіскальний чек на електронну пошту Покупця, яка зазначена у Замовленні.

6. Доставка та передача Товару покупцю

6.1. Способи, порядок і строки доставки Товару зазначені на веб-сайті в розділі «Оплата і доставка». Порядок і умови доставки замовленого Товару самостійно обираються Покупцем при замовленні Товару на веб-сайті.  

6.2. Доставка Товару може здійснюватися кур`єром відповідно до умов доставки або залученими службами доставки (перевізниками).

6.3. При отриманні Товару Покупець в присутності кур`єра або представника служби доставки (перевізника) зобов`язаний перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, цілісність упаковки, товарний вигляд, термін придатності).

У випадку виявлення пошкоджень упаковки, невідповідності кількості, найменування замовленого Товару – Покупець повинен зафіксувати їх в акті, який разом  із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Товару Покупцю.

6.4. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку Товарів, що не має претензій до найменування Товару, кількісті, цілісності упаковки, товарного вигляду, терміну придатності.

6.5. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника під час передачі  Продавцем Товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

 7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Продавець зобов`язаний:

7.1.1. Передати Товар, замовлений Покупцем, у відповідності до умов договору.

7.1.2. Не розголошувати  та забезпечити захист персональних  даних  Покупця і не надавати доступ до них третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством  України та під час виконання Замовлення Покупця.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. Отримувати від Покупця оплату за Товар відповідно до умов договору.

7.2.2. Змінювати та/або доповнювати цей Договір без попереднього узгодження із Покупцем, забезпечуючи розміщення змін та/або доповнень на своєму веб-сайті.

7.2.3. Інформувати Покупця про акції та інші новини шляхом направлення електронних листів на адресу Покупця, зазначену ним при оформленні замовлення, смс-повідомлень на зазначений Покупцем номер телефону.

7.2.4. Інші права, передбачені договором та чинним законодавством України.

7.3. Покупець зобов`язаний:

7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом публічної оферти і угоди про конфіденційність інформації та захист персональних даних, розміщених на веб-сайті.

7.3.2. Ознайомитись з інформацією про  Товар, розміщений на веб-сайті.

7.3.3. В повному обсязі проводити  розрахунки  за  Товар відповідно до умов Договору.

7.3.4. Для виконання Продавцем своїх зобов`язань за Договором  надавати  йому всю необхідну інформацію, в т.ч. доступ до персональних даних.

7.3.4. При отриманні Товару перевіряти відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, цілісність упаковки, товарний вигляд, термін придатності).

7.4. Покупець має право:

7.4.1. Оформити замовлення Товару, зазначеного на веб-сайті.

7.4.2. Вимагати від Продавця передачу належного Товару відповідно до умов Договору.

7.4.2. Відмовитися від отримання Товару.

7.4.3. Інші права, передбачені договором та чинним законодавством.

 8. Повернення Товару

8.1. У відповідності із Законом України «Про захист прав споживачів» харчові продукти належної якості поверненню (обміну) не підлягають.

8.2. Якщо під час отримання Товару в присутності кур`єра або перевізника  Покупець не перевірив відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, цілісність упаковки, товарний вигляд, термін придатності) та прийняв Товар і сплатив його вартість, претензії щодо повернення Товару/оплати не приймаються.  

8.3. Також, у разі придбання Товару, що є дієтичної добавкою,  не приймаються претензії стосовно відсутності лікувального ефекту від вживання такого Товару.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення і своїх зобов`язань у разі надання Покупцем недостовірної/ помилкової інформації.

9.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок самостійного використання Товару без попередньої консультації з лікарем стосовно можливості застосування тієї чи іншої дієтичної добавки з врахуванням анамнезу Покупця чи недотримання (перевищення)  Покупцем рекомендованих доз приймання Товару.

9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні договору регулюються сторонами шляхом перемовин.

9.5. Якщо спір неможливо вирішити шляхом перемовин, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань у випадку, якщо воно сталося в силу зовнішніх і надзвичайних подій, які виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню сторін (форс-мажор), і які не можна передбачити чи уникнути. Форс-мажором визнаються, але не обмежуються, наступні дії і події: землетрус, повені, пожежі, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, епідемії, блокади, аварії на транспорті, військові дії, страйки, громадські заворушення, прийняття актів державних органів та інші незалежні від сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання стороною своїх зобов`язань за договором.

10.2. Сторона, що потрапила під дію форс-мажору, зобов'язана протягом п`яти робочих днів повідомити іншу Сторону про появу, вид, можливу тривалість і шляхи подолання дій даних обставин і перешкод.

10.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш ніж 90 днів, кожна зі Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 календарних днів до дня розірвання.

11. Персональні дані та порядок їх обробки

11.1. Персональні дані Покупця є конфіденційною інформацією. Збирання і подальша обробка персональних даних здійснюється Продавцем у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Власним акцептуванням договору Покупець добровільно надає свою згоду на збір та обробку його персональних даних (ПІБ, номер телефону, адреса електронної пошти і т.п.),  тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Покупця: збирання, систематизація, внесення в бази даних продавця, в т.ч. електронні (без додаткового повідомлення про це), накопичення, оновлення, зміну, зберігання.

11.3. Продавець зобов`язується забезпечити захист персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні. Не вважається порушенням передачі персональних даних комерційним партнерам, які діють на підставі договору з Продавцем для виконання його зобов`язань перед покупцем (службам доставки (перевізникам), які здійснюють доставку Товару  Покупцю та ін.), особам, уповноваженим продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей,  а також у випадку, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України..

11.4. Продавець використовує технологію Cookie для збирання знеособленої інформації про Покупця та його дії, що не є персональними даними.

11.5. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на електронну адресу shop@homepharma.shop.

12. Термін дії, порядок внесення змін та доповнень до договору

12.1. Договір набуває чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення, вважається укладеним на невизначений строк і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за Договором.

12.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. У разі внесення Продавцем  змін до цього Договору, такі зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті, якщо інший строк не визначений додатково при публікації таких змін. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту.

12.3. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання договору, письмово повідомивши Покупця не менше, ніж за один день до передбачуваної дати відмови від виконання договору.

При цьому, якщо Покупцем здійснена попередня оплата вартості Товару, Продавець зобов`язаний повернути грошові кошти, сплачені покупцем, протягом  3 (трьох) банківських днів.   

12.4. Для відмови від отримання Товару Покупцю достатньо не здійснювати оплату вартості такого Товару.

12.5. У випадку, якщо Покупець бажає  в повному обсязі відмовитись від придбання Товару, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу shop@homepharma.shop, після чого адміністратором  веб-сайту здійснюється видалення  інформації щодо Замовлення..

13. Інші умови договору

13.1. Сторони підтверджують, що Договір укладено при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується, та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов`язань, що на них покладаються.

13.2. Покупець гарантує, що володіє необхідною дієздатністю для укладення та виконання Договору.

13.3. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення. Виключно Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні такого Замовлення.

13.4. Вся інформація, пов`язана з виконанням договору є конфіденційною.

13.5. З питань, не передбачених договором сторони керуються положеннями чинного законодавства.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП Авраменко Євген Дмитрович

Місцезнаходження: 49124, м. Дніпро, вул. Семафорна, 50/41

РНОКПП: 2964902275

IBAN: UA123220010000026003340070134

В АТ УНІВЕРСАЛ БАНК

МФО: 322001

ЄДРПОУ: 21133352

Тел. 38 097 399 45 15

Ел. Адреса: shop@homepharma.shop

 

Діюча редакція від 22 квітня 2024р.

 

Вхід в особистий кабінет